turysta@carownica.pl tel. +48 41 242 42 19

Realizowane projekty

Na przełomie roku 2015/2016 zrealizowaliśmy Projekt „Siedlisko Carownica – atrakcyjne miejsce rodzinnego wypoczynku i rekreacji w Górach Świętokrzyskich” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W 2018 roku PROJEKT PAWEŁ WALCZYSZYN zrealizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 pn. Carowny Glamping.

W 2018 roku zrealizowaliśmy również projekt z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaru Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Budowa 3 domków pod wynajem oraz zakup sprzętu do laser tag i lamp oświetleniowych” mająca na celu wzrost przychodów firmy z tytułu działalności turystycznej oraz wzrost poziomu zatrudnienia dzięki rozwojowi działalności gospodarczej poprzez rozszerzenie dotychczasowej oferty współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategicznego rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: rozwój działalności poprzez poszerzenie i wzbogacenie dotychczasowej oferty firmy oraz utworzenie nowych miejsc pracy wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy obszaru LGD.


 

UE Logo