turysta@carownica.pl tel. +48 41 242 42 19

Regulamin konkursu MIOTŁA

Regulamin konkursu MIOTŁA na Facebooku
1. Postanowienia ogólne:
Organizatorem konkursu i sponsorem nagród jest Siedlisko Carownica.
Konkurs rozpoczyna się dnia 7 czerwca 2018 r. i trwa do dnia 8 lipca 2018 r. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 lipca, do godziny 23:59.
Konkurs prowadzony jest na warunkach przedstawionych w niniejszym Regulaminie.
Przystępując do Konkursu, poprzez wysłanie zdjęcia – uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.

2. Zasady konkursu:
Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.
Uczestnikami Konkursu mogą być:
  • osoby pełnoletnie, które są fanami profilu Siedlisko Carownica na portalu społecznościowym Facebook i podały prawdziwe dane w serwisie;
  • osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskały zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodziny organizatora Konkursu.
W konkursie można przesłać tylko jedno zgłoszenie (zdjęcie miotły).

Aby wziąć udział w Konkursie należy:
1. Zrobić zdjęcie jedynej i wyjątkowej miotły, a następnie wstawić je w komentarzu na fanpage Siedlisko Carownica – nagradzana będzie pomysłowość i kreatywność. 
W Konkursie wygrają 2 osoby, które prześlą zdjęcia najbardziej oryginalnej miotły – wyniki Konkursu zostaną ogłoszone następnego dnia po zakończeniu Konkursu, tj. 9 lipca 2018 roku. Wyniki Konkursu zostaną udostępnione na fanpage Siedlisko Carownica oraz na stronie siedliskocarownica.pl poprzez zamieszczenie nagrodzonego zdjęcia i podanie danych profilowych zwycięzcy (imię i nazwisko zamieszczone w profilu w serwisie Facebook).

3. Nagroda:
1. Nagrody w Konkursie przyznawane są przez organizatora Konkursu.
2. Nagrodą w Konkursie jest 2-dniowy pobyt w namiocie glampingowym w dowolnym terminie do dnia 14.10.2018 r. (w miarę dostępności namiotu) dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci (w namiocie mogą przenocować 4 osoby). Zostaną przyznane dwie nagrody.
3. Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.
4. Nie ma możliwości przeniesienia nagrody na inną osobę.
5. W celu odebrania nagrody (zarezerwowania pobytu w namiocie glampingowym) uczestnik jest zobowiązany do przesłania organizatorowi w wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook danych potrzebnych do odebrania nagrody – rezerwacji namiotu, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.
6. Brak zgłoszenia w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników jest równoznaczne z rezygnacją przez uczestnika z odbioru nagrody.

4. Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165).  i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie.
Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia konkursu przed czasem pod warunkiem usunięcia postu konkursowego przez administrację Facebook®. W takim wypadku nie ma możliwości wylosowania zwycięzcy.
Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na fanpage.

5. Polityka prywatności:
Konkurs wymaga podania następujących danych od zwycięzcy: Imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail – w celu rezerwacji terminu pobytu.
Zwycięzca konkursu po ogłoszeniu wyników będzie musiał w ciągu 7 dni podać datę rezerwacji pobytu (możliwość rezerwacji pobytu do 14 października 2018 roku).
Pod adresem: siedliskocarownica.pl/wyniki-konkursu-miotla zostaną udostępnione zdjęcia mioteł oraz imiona i nazwiska zwycięzców.
Dane są przechowywane przez organizatora Konkursu.
Biorąc udział w Konkursie akceptujesz politykę prywatności.

UE Logo