turysta@carownica.pl tel. +48 41 242 42 19

Rezerwacja online

Regulamin Siedliska Carownica

"Bo widzicie - ta je ta: wiedźma to sie urodzi w zło godzine i żeby nie wim co, to ju zły duch w nio wstopi.
Bedzie całe zycie psocić i na despek robić. Carownica to się dopiero ucy ..."
/Józef Ozga Michalski/
Witamy w Górach Świętokrzyskich, Witamy w Siedlisku Carownica!
 
Siedlisko Carownica to osiem całorocznych drewnianych domków: 1 – Cosi furknęło, 2 – Mchowe legowisko, 3 – Na despek, 4 – Som cart, 5 – Baba galanto, 6 – Insy ciort, 7 – Piekno komora, 8 – Ranne świtanie, jadalnio-bawialnia (Jesce niesycony), infrastruktura i wyposażenie rekreacyjno-rozrywkowe oraz carowne zwierzątka – wszystko na ponad 2 ha terenu, w tym 1,5 ha ogrodzonego.
 
Nasi Goście mają prawo do odpoczynku, radości i odrobiny szaleństwa w Siedlisku Carownica, a Gospodarze mają chęć do stworzenia ku temu najlepszych warunków. Jednak nie wszystko zależy od nas … Dlatego podstawową zasadą pobytu jest wzajemne niezakłócanie sobie wypoczynku …
 1. Jesteśmy zobowiązani udostępnić naszym Gościom pomieszczenia i sprzęt wchodzący w skład Siedliska Carownica, których stan techniczny i higieniczno-sanitarny nie może budzić zastrzeżeń. Wszelkie uwagi w tej sprawie prosimy bezzwłocznie zgłaszać bezpośrednio do nas.
 2. Zawarcia umowy zakupu usług oferowanych przez Siedlisko Carownica można dokonać online na stronie internetowej www.carownica.pl, poprzez portale rezerwacyjne typu booking.com, telefonicznie pod numerem +48 606 215 028 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: turysta@carownica.pl.
 3. Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z jego warunkami – dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu Siedliska Carownica.
 4. Zawarcie umowy zakupu następuje po wpłacie tytułem zadatku 50% wartości usługi i zaksięgowaniu jej na koncie bankowym Siedliska Carownica. Pozostałe 50% płatne jest przez Gości gotówką najpóźniej drugiego dnia pobytu.
 5. Płatności zadatku z tytułu rezerwacji zakupionej usługi można dokonać poprzez płatność online z naszej strony www lub przelewem tradycyjnym. Zachęcamy do płatności online, ponieważ jest to rezerwacja w czasie rzeczywistym – potwierdzana automatycznie po dokonaniu przelewu. Przy wpłacie zadatku przelewem tradycyjnym prosimy w tytule o podanie numeru rezerwacji, imienia i nazwiska osoby rezerwującej, daty przyjazdu i wyjazdu oraz określenie rodzaju domku, którego dotyczy rezerwacja (piętrowy lub parterowy). Wpłaty należy dokonać w terminie wskazanym w e-mailu potwierdzającym dostępność domku – niewpłacenie zadatku we wskazanym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji. Potwierdzenie otrzymania przez nas zadatku i rezerwacji domku zostanie przesłane na Państwa adres e-mail.
 6. Standardowo ceny podawane są za domek parterowy do 3 osób dorosłych, a domek piętrowy do 6 osób dorosłych. Domek parterowy może zostać wynajęty dla maksymalnie 4 osób, w tym 3 dorosłych i 1 dziecka do 12 lat, a domek piętrowy dla maksymalnie 8 osób, w tym 6 dorosłych i 2 dzieci do 12 lat. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia oferty, w której będzie określona inna maksymalna liczba osób. Całkowita cena usługi uwzględnia opłatę za media (w tym drewno do kominka), korzystanie z sauny (w domkach piętrowych) oraz sprzątanie po wymeldowaniu. Podane ceny są cenami brutto.
 7. Za świadczone usługi wystawiamy paragony lub faktury VAT. Chęć otrzymania faktury VAT prosimy zgłaszać przy dokonywaniu rezerwacji.
 8. Czas pobytu w Siedlisku (tzw. doba hotelowa) rozpoczyna się o godzinie 16:00 a kończy o 12:00. Kwestie wcześniejszej pory przyjazdu i późniejszej godziny wyjazdu ustalane są indywidualnie i wymagają naszej zgody. Z tego tytułu może zostać pobrana dodatkowa opłata. Brak zameldowania się Gości do godziny 22:00 bez wcześniejszego powiadomienia nas, skutkuje anulowaniem rezerwacji – zadatek nie jest zwracany. Skrócenie zakupionej usługi pobytu – późniejszy przyjazd bądź wcześniejszy wyjazd – nie zmniejsza wartości zakupionej usługi, za którą Goście zobowiązani są zapłacić.
 9. Istnieje możliwość przyjazdu z własnymi zwierzętami domowymi. Należy nas o tym wcześniej poinformować, abyśmy wspólnie ustalili zasady przebywania zwierząt na terenie Siedliska Carownica.
 10. W szczególnych przypadkach mamy prawo zażądać od naszych Gości uiszczenia depozytu zwrotnego, który w przypadku dokonania szkody przez lub z winy Gości mamy prawo zatrzymać, w wysokości równowartości oszacowanego kosztu jej usunięcia.
 11. Przed zameldowaniem w domku Goście zobowiązani są do okazania co najmniej jednego dokumentu umożlwiającego weryfikację tożsamości.
 12. Za korzystanie z jakichkolwiek usług dodatkowych w trakcie pobytu w Siedlisku Carownica, nieuwzględnionych w rezerwacji, Goście są zobowiązani uregulować zapłatę przed wyjazdem.
 13. Na początku i na końcu pobytu dokonujemy wspólnej inwentaryzacji wyposażenia i sprawdzenia stanu pomieszczeń przeznaczonych do wyłącznego używania Gości. Goście ponoszą wszelkie koszty wynikające ze zniszczeń powstałych w trakcie pobytu lub braku wyposażenia w udostępnionym na wyłączność pomieszczeniu.
 14. Ze względu na dbałość oraz zdrowie i bezpieczeństwo naszych Gości, na terenie Siedliska Carownica, a także we wszystkich budynkach, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów itp. środków oraz zażywania jakichkolwiek środków odurzających. Wyjątek od tej zasady dotyczy Gości palących papierosy w miejscach, w których zostały ustawione kosze z popielniczką. Nieprzestrzeganie tego punktu będzie skutkować zerwaniem umowy na pobyt w Siedlisku Carownica bez zwrotu wpłaconych środków pieniężnych i z obowiązkiem uiszczenia opłaty za cały wykupiony pobyt.
 15. Jeżeli liczba Gości przebywających w wynajętym domku jest wyższa niż zadeklarowana przez Gościa podczas kupowania usługi pobytu, możemy odmówić przyjęcia osób dodatkowych, odstąpić od umowy z winy Gościa lub pobrać dodatkową opłatę.
 16. Goście zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu, zachowania porządku i użytkowania wszystkich pomieszczeń, sprzętów i rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem.
 17. Goście parkują samochody w miejscach do tego wyznaczonych, w sposób nieutrudniający zaparkowanie bądź wyjazd z parkingu innym Gościom. Poruszanie się samochodem po terenie Siedliska Carownica może odbywać się tylko wyznaczonymi i utwardzonymi ciągami komunikacyjnymi. Maksymalna dopuszczalna prędkość to 5 km/h. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie i działanie sił wyższych.
 18. Prosimy o niezabieranie publikacji, przewodników, map, ulotek itp., które znajdują się w każdym domku, aby mogły posłużyć również następnym Gościom.
 19. Korzystanie z atrakcji dostępnych na terenie Siedliska Carownica takich jak m.in. plac zabaw, rowery, trampolina, basen, grill, ognisko, zabawki, chatki carownic, huśtawki, tipi, boiska i miotły – odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją użytkowania oraz na wyłączną odpowiedzialność osób korzystających. Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie nam wszelkich problemów z tym związanych, w tym między innymi w przypadku wątpliwości co do sposobu korzystania, poprawności działania lub awarii.
 20. Dzieci i osoby nieletnie mogą przebywać na terenie Siedliska Carownica oraz korzystać z dostępnych atrakcji tylko pod stałą opieką swoich opiekunów prawnych, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. Obowiązkiem opiekuna jest zapoznanie osoby, nad którą sprawuje opiekę, z zasadami korzystania z dostępnych atrakcji oraz dbanie o niewynoszenie zabawek z miejsc, w których zostały one udostępnione.
 21. Siedlisko Carownica objęte jest stałym monitoringiem kamer zewnętrznych. Obiekty posiadają system alarmowy wysyłający sygnał do firmy ochroniarskiej. Zastrzegamy sobie prawo obciążenia kosztami Gości za nieuzasadnione lub celowe aktywowanie alarmu/wezwanie ochrony.
 22. Bramy wjazdowe/wyjazdowe z Siedliska Carownica są otwierane/zamykane elektronicznie. Jeżeli chcecie Państwo wjechać/wyjechać, a brama jest zamknięta, prosimy o kontakt z nami. W przypadku planowania wyjazdu/przyjazdu między godziną 22:00 a 07:00 – prosimy wcześniej nas o tym poinformować.
 23. Na części terenu Siedliska Carownica oraz w domkach jest dostęp do bezprzewodowego Internetu. Przeznaczony jest on do celów prywatnych, a korzystanie z niego powinno odbywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, normami i obowiązujący prawem. Mogą wystąpić zakłócenia w dostępności do sieci, np. przy złej pogodzie.
 24. Korzystanie z urządzeń elektrycznych innych niż stanowiące wyposażenie domku (np. suszarka do grzybów, prostownik) wymaga naszej zgody. Nie dotyczy urządzeń standardowych, jak ładowarki do telefonów, laptopów itp. 
 25. Goście zobowiązani są do zamykania okien i okiennic, a także do zamykania drzwi na klucz przy każdorazowym opuszczaniu terenu Siedliska Carownica. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w domkach.
 26. Od godziny 22:00 do 07:00 obowiązuje cisza nocna. Prosimy o jej niezakłócanie i uszanowanie faktu, że inni Goście też przyjechali odpocząć.
 27. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo wejścia do domku podczas nieobecności Gości.
 28. Palenie ogniska oraz grillowanie może odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 29. Prowadzimy segregację odpadów. Zachęcamy do tego również naszych Gości. Pięć dużych koszy ustawiliśmy między parkingami. Kosz czarny przeznaczony jest na wszystkie odpady, które nie mogą być posegregowane, kosz żółty na plastik, niebieski na papier, a zielony na szkło. Odpady organiczne prosimy wyrzucać do osobnego kosza (niski, czarny). Na tablicach informacyjnych w domkach zostały umieszczone zasady segregacji odpadów.
 30. Odpłatne wypożyczanie sprzętu i urządzeń odbywa się na zasadach określonych odrębnie lub ustalonych indywidualnie z Gośćmi.
 31. Na terenie Siedliska Carownica i w jego okolicy można spotkać Carownice. Zwykle nie mają złych zamiarów, wręcz przeciwnie, ale czasami … Prosimy nie wpadać w panikę, spróbować zaprzyjaźnić się z nimi i natychmiast poinformować innych Gości, a także nas, o takim zdarzeniu.
 32. Informacje na stronie www.carownica.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu postępowania cywilnego. Dane mają charakter wyłącznie informacyjny i są jedynie propozycją zawarcia umowy. W przypadkach nieunormowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu prawa cywilnego, a ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Siedliska Carownica.
 33. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, wprowadzone dane do systemu zarządzania obiektem noclegowym będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zakupionej usługi.
 34. Deklarujemy swoją pomoc w zaplanowaniu, uatrakcyjnieniu pobytu naszych Gości. Jeżeli pojawią się jakieś inne problemy, sprawy również prosimy o kontakt: rozmowa osobista na miejscu, telefoniczna (Magda – 606215028, Paweł – 507048678) lub wysłanie e-maila: turysta@carownica.pl, postaramy się pomóc.
 35. Adres do korespondencji: Siedlisko Carownica, Lechów 137a, 26-004 Bieliny.
 
Życzymy udanego wypoczynku!
Magda, Paweł, Olga i Michał Walczyszyn
 

UE Logo