turysta@carownica.pl tel. +48 41 242 42 19

Szlak Architektury Drewnianej

Szlak Architektury Drewnianej województwa świętokrzyskiego podzielony jest na 4 trasy i małą pętlę kielecką. Znajduje się na nim kilkadziesiąt zabytkowych obiektów i zespołów architektury drewnianej. Aby ułatwić Państwu zwiedzanie, dodaliśmy do pętli kieleckiej Siedlisko Carownica, tak aby trasa zaczynała się i kończyła u nas, a także stworzyliśmy pętlę carowną, na której znalazły się obiekty położone najbliżej Siedliska (z tras 3 i 4). Dodatkowo wybraliśmy niektóre obiekty z tras 2–4 i wskazaliśmy najdogodniejszy sposób ich zwiedzenia, wyruszając od nas. W ten sposób powstały pętle: wschodnia (obiekty z trasy 4), północna (obiekty z trasy 3) i zachodnia (obiekty z trasy 2).
  • Pętla kielecka: 99 km, ponad 2 godziny w aucie + czas na zwiedzanie.
  • Pętla carowna: 128 km, prawie 2 godziny i 30 minut w aucie + czas na zwiedzanie.
  • Pętla wschodnia: 138 km, prawie 2 godziny i 30 minut w aucie + czas na zwiedzanie.
  • Pętla północna: 147 km, prawie 2 godziny i 40 minut w aucie + czas na zwiedzanie.
  • Pętla zachodnia: 183 km, prawie 3 godziny w aucie + czas na zwiedzanie.
 
Pętla kielecka
Na trasie pętli kieleckiej znajduje się osiem obiektów: cztery kaplice, trzy kościoły i jeden dworek. Najstarszy z nich, Dworek Laszczyków należy do najcenniejszych zabytków Kielc. Jest to ostatni drewniany budynek tego typu w mieście, a jego historia sięga prawie 230 lat.
Kaplica pw. św. Józefa Robotnika (XIX w.) w Woli Kopcowej.
Kaplica pw. NMP Matki Kościoła(1866 r.) w Dąbrowie.
Kościół parafialny pw. Niepokalanego Serca NMP (1947 r.) przy ul. Urzędniczej w Kielcach.
Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego (1918 r.) w Białogonie.
Dworek Laszczyków (1788 r.) przy ul. Jana Pawła II 6 w Kielcach.
Kaplica pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (1865 r.) w Zagórzu.
Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (1865 r.) w Mójczy.
Kaplica pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dyminach (pierwsza wzmianka o kaplicy pochodzi z 1810 r.).

Siedlisko Carownica – Wola Kopcowa – Dąbrowa – Kielce, ul. Urzędnicza – Białogon – Kielce, ul. Jana Pawła II – Zagórz – Mójcza – Dyminy – Siedlisko Carownica: 99 km, ponad 2 godziny w aucie + czas na zwiedzanie.
Pętla carowna
Carowny szlak architektury drewnianej obejmuje różne zabytkowe obiekty w ośmiu miejscowościach. Na naszej liście znalazły się trzy kościoły, kaplica, brama, dzwonnice, zagroda i chałupa. Prawdziwą perłą drewnianego budownictwa sakralnego jest modrzewiowa brama-dzwonnica w Krynkach, która ze względu na swój unikalny kształt zaliczana jest do najważniejszych zabytków tego typu w Polsce. Brama wmontowana jest w dwie drewniane wieże-dzwonnice, z których każda zaopatrzona jest w furtę wejściową.
Kaplica Zesłania Ducha Świętego (XVIII w.) na Górze Witosławskiej.
Kościół parafialny pw. św. Zofii i św. Stanisława Kostki (1767 r.) w Bodzechowie.
Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Jezusowego (1932 r.) przy ul. ks. J. Poniatowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Modrzewiowa brama i dwie dzwonnice w Krynkach (1770 r.).
Kościół parafialny w Radkowicach (1621 r.), przeniesiony z Miedzierzy.
Dzwonnica w Tarczku (początek XIX w.).
Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie (najstarsze budynki pochodzą z 1809 r.).
Zabytkowa drewniana chałupa w Kakoninie (ok. 1820 r.).
Aby dojechać do Góry Witosławskiej należy z drogi Kielce-Ostrowiec skręcić w Sarniej Zwoli na Opatów, a po przejechaniu ok. 2 km w prawo do Witosławic, skąd szutrowa dróżka prowadzi do lasu. Dojście do kaplicy zajmie około 10 minut, a klucz znajduje się w ostatnim domu przed lasem, po lewej stronie drogi.

Siedlisko Carownica – Witosławice – Bodzechów – Ostrowiec Świętokrzyski – Krynki – Radkowice – Tarczek – Bodzentyn – Kakonin – Siedlisko Carownica: 128 km, prawie 2 godz. i 30 minut w aucie + czas na zwiedzanie.
Pętla wschodnia
Na tej trasie znalazły się zabytki architektury drewnianej położone na wschód od Siedliska Carownica – kościoły i dzwonnice. W większości są to zabytki XVIII-wieczne i starsze (kościół w Stodołach z początku XVII wieku, kościół w Glinianach z końca XVI wieku), wyjątek stanowi jedynie kościół w Ostrowcu Świętokrzyskim wybudowany w XX wieku. Prawdziwymi perełkami są kościoły w Glinianach i Gierczycach.
Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Jezusowego (1932 r.) przy ul. ks. J. Poniatowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim – tzw. hutniczy.
Kościół parafialny pw. św. Zofii i św. Stanisława Kostki (1767 r.) w Bodzechowie.
Kościół parafialny pw. Zaślubin NMP (1776 r.) w Rudzie Kościelnej.
Kościół parafialny pw. św. Wojciecha (1595 r.) w Glinianach.
Dzwonnica przy kościele parafialnym pw. św. Stanisława (XVIII w.) w Ożarowie.
Kościół parafialny pw. św. Teresy (początek XVII w.) w Stodołach.
Kościół parafialny pw. św. Mikołaja (1708 r.) z dzwonnicą (XVIII w.) w Gierczycach.
Jeśli sił i czasu będzie wystarczająco dużo to w drodze powrotnej do Siedliska Carownica możemy zatrzymać się na chwilę w jednym z najstarszych miast Polski – w pięknym Opatowie. Istnieją przesłanki, że w Opatowie był pierwszy polski klasztor templariuszy. Około 1155 roku przywiózł ich ze sobą, wracając z krucjaty, książę Henryk Sandomierski, syn Bolesława Krzywoustego. Miał im nadać miejscowość Opatów oraz 16 przyległych wsi na ziemi sandomierskiej. Pozostałością ich klasztoru jest najprawdopodobniej kolegiata św. Marcina, według legendy w jej podziemiach znajdują się zabalsamowane ciała braci.

Siedlisko Carownica – Ostrowiec Świętokrzyski, ul. ks. J. Poniatowskiego – Bodzechów – Ruda Kościelna – Gliniany – Ożarów – Stodoły – Gierczyce – (Opatów) – Siedlisko Carownica: 138 km, prawie 2 godziny i 30 minut w aucie + czas na zwiedzanie.
Pętla północna
Trasa północna prowadzi wokół Sieradowickiego Parku Krajobrazowego, znalazły się na niej kościoły, kaplice i zagroda, położone na północ od Siedliska Carownica. Najstarsze są: kaplica w Mroczkowie (XVI/XVII w.), kaplica w Bliżynie (1818 r.) oraz zabudowania zagrody w Bodzentynie.
Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie (najstarsze budynki pochodzą z 1809 r.).
Kościół filialny św. Rozalii (1906 r.) w Odrowążu.
Kaplica św. Rocha (przełom XVI/XVII w.) w Mroczkowie.
Kaplica św. Zofii (1818 r.) w Bliżynie.
Kościół pw. św. Józefa (1928 r.) przy ul. Legionów w Skarżysku Kamiennej (Skarżysko-Bzin), nieczynny.
Kościół parafialny pw. Zesłania Ducha Św. (1930 r.) w Parszowie.
Kościół parafialny w Radkowicach (1621 r.), przeniesiony z Miedzierzy.

Siedlisko Carownica – Bodzentyn – Odrowąż – Mroczków – Bliżyn – Skarżysko Kamienna – Parszów – Radkowice – Siedlisko Carownica: 147 km, prawie 2 godziny i 40 minut w aucie + czas na zwiedzanie.
Pętla zachodnia
Trasa zachodnia jest najdłuższą ze wszystkich zaproponowanych, ale bardzo atrakcyjną. Znalazły się na niej obiekty architektury drewnianej położone na zachód od Siedliska Carownica. Oprócz doskonale zachowanych kościołów w Chomentowie, Mnichowie i Rembieszycach będziemy mieli okazję zwiedzić Park Etnograficzny w Tokarni. Miejsce, w którym zgromadzone zostały zabytki budownictwa małomiasteczkowego, wyżynnego, dworsko-folwarcznego, świętokrzyskiego, nadwiślańskiego i terenów lessowych, a pochodzą z XVIII, XIX i XX wieku. Do najcenniejszych zabytków na terenie Parku Etnograficznego należą: kościół pw. Matki Boskiej Pocieszenia z Rogowa (1761 r.), dom szewca z Daleszyc (1892 r.), chałupa z Rokitna (1805 r.), spichlerz zbożowy z Rogowa Złotej Pińczowskiej (1719 r.), zagroda z Bielin z chałupą (1789 r.), unikatowa w skali kraju studnia dworska z Gór Pińczowskich (ok.1850 r.).
Kierując się z Chomentowa do Mnichowa będziemy przejeżdżać przez miejscowość Sobków. Warto choć rzucić okiem na Zamek Rycerski, w którym obecnie znajduje się restauracja. Jeśli na wycieczkę przeznaczyliśmy cały dzień, warto również podjechać do Jędrzejowa (w drodze z Mnichowa do Rembieszyc), aby zwiedzić Muzeum im. Przypkowskich, którego zbiory są imponujące (m. in. zabytkowe zegary słoneczne i rozmaite przyrządy do mierzenia czasu: klepsydry, zegary ogniowe i mechaniczne oraz przyrządy astronomiczne). Jeśli nie wiemy czy wystarczy nam czasu na zobaczenie wszystkich wymienionych atrakcji, a dodatkowo chcielibyśmy zatrzymać się w Jędrzejowie – możemy odwrócić kolejność zwiedzania. Wtedy z Siedliska Carownica najpierw udajmy się do skansenu w Tokarni, w którym spędzimy najwięcej czasu, a po jego zwiedzeniu zorientujemy się czy możemy sobie pozwolić na przystanek w Jędrzejowie.

Kaplica pw. Najświętszej Marii Panny (ok. 1834 r.) we wsi Nida.
Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny (początek XVIII w.) w Chomentowie.
Kościół parafialny pw. św. Szczepana (XVIII w.) w Mnichowie.
Kościół parafialny pw. św. św. Piotra i Pawła (1799 r.) i dzwonnica (2 połowa XIX w.) w Rembieszycach.
Dzwonnica przy kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (połowa XIX w.) w Małogoszczu.
Park Etnograficzny w Tokarni – Muzeum Wsi Kieleckiej (zabudowania pochodzą z XVIII, XIX i XX wieku).

Siedlisko Carownica – Nida – Chomentów – (Sobków) – Mnichów – (Jędrzejów) – Rembieszyce – Małogoszcz – Tokarnia – Siedlisko Carownica: 183 km, prawie 3 godziny w aucie + czas na zwiedzanie.


 

UE Logo